برچسب های محصول "پرداخت مطالبات گندمکاران"
0 دیدگاه
۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ تخصیص اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومانی برای اشتغال و توسعه پایدار مناطق روستایی و عشایری/ [...]
0

بالا

X