فهرست بستن

افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد/ حذف ۱۰ درصد سموم بی کیفیت از سبد فروشندگان/ ممنوع شدن سموم دیازینون و بوتاکلر از اواخر سال ۹۷

حذف سموم دیازینون و بوتاکلر

افزایش تعرفه واردات سموم پرخطر تا ۲۰ درصد/ حذف ۱۰ درصد سموم بی کیفیت از سبد فروشندگان/ ممنوع شدن سموم دیازینون و بوتاکلر از اواخر…

فروش اینترنتی کود مخصوص گل رد کردن