کود مایع فسفر و پتاسیم استورم Storm

کود مایع فسفر و پتاسیم استورم Storm

استورم (فرمولاسیون پیشرفته) (ماکسفر Maxfer)

بیشترین غلظت فسفر و پتاس ممکن در یک کود مایع  (تنها فرمولاسیون فسفر و پتاسیم مایع با اسدیته خنثی تا کمی اسیدی)

کود مایع استوک به زودی با نام تجاری استورم روانه  بازار خواهد شد.

معرفی محصول

استورم فرمولاسیون بسیار پیشرفته و غلیظ شده ایست با مقدار فراوانی از دو عنصر فسفر و پتاسیم به همراه مواد افزاینده جذب.  فرمولاسیون ویژه این کود حداکثر جذب برگی و ریشه ای فسفر و پتاسیم را ممکن می سازد. از ویژگی های مهم این کود اسیدیته خنثی تا کمی اسیدی می باشد که آنرا کاملا از محصولات مشابه متمایز می نماید.

کود پی کی
کود فسفر پتاسیم

 ترکیب استورم (2 در هزار(باغی) یا هکتار(زراعی)) را به همراه کود مایع فوکوس آمینو (یک در هزار (باغی) یا هکتار(زراعی)) برای وادار به رشد زایشی کردن محصولاتی که به دلایل گوناگون تمایل به رشد رویشی و علفی شدن دارند، پیشنهاد می شود.

استورم را می توان به منظور افزایش مقاومت گیاه به بیماریها، بهبود عملکرد ریشه، افزایش عملکرد، افزایش مواد خشک میوه ها و بریکس به صورت برگی، آبیاری و در سیستم های کشت بدون خاک به کار برد.

مواد تشکيل دهنده

فسفر قابل استفاده           45 درصد

پتاس محلول                      55 درصد

اسیدیته 7

چگالی  1750 گرم بر لیتر

اين محصول فاقد هر گونه کلر، سدیم و عناصر سنگين مي باشد.

کاربرد

جدول راهنماي مصرف

محصولدز و زمان بندي کاربرد  استورم
گندم، جو و برنجبرگي: 1 – 2 ليتر در هکتار.  محلول پاشي نخست در مرحله در آمدن ساقه و تکرار در مرحله  خوشه دهی

آبياري: 10 – 12 ليتر در هکتار دو تا سه بار در طول فصل

دانه هاي روغنيبرگي: 1 – 2 ليتر در هکتار. سه بار محلول پاشی در مرحله رشد ساقه، پیش از گلدهی  و تشکیل نیام

آبياري:  12- 14  ليتر در هکتار. دو تا سه بار در طول فصل

توت فرنگيبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار. محلول پاشي نخست در مرحله تشکیل میوه ها و تکرار هر 10 روز يکبار

آبياري:  10- 120  ليتر در هکتار. چندین بار در طول فصل

صيفي و جاليز، کلميان،

گوجه فرنگي و فلفل

برگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  چندين بار محلول پاشي در طول دوره برداشت به فواصل  7 تا 10 روز

آبياري:  10- 12 ليتر در هکتار. چندین بار در طول فصل

ذرتبرگي: 1- 3 ليتر در هکتار.  محلول پاشي اوليه هنگام در آمدن ریشک ها و تکرار هر 10 روز

آبياري:  10- 15 ليتر در هکتار.

چغندر قند برگي: 1-3  ليتر در هکتار. دو تا سه بار محلول پاشي در مرحله گسترش و بزرگ شدن غده ها

آبياري:  10-12  ليتر در هکتار.  دو تا سه بار در طول فصل

پستهبرگي: 2-3 ليتر در هزار. چندین بار پس از تشکیل میوه به فواصل 10-14 روزه

آبياري:  10-12  ليتر در هکتار.  دو تا سه بار در طول فصل

سيببرگي: 1- 2 ليتر در هزار. محلول پاشي نخست پس از تشکيل ميوه و تکرار به فواصل 14 روز

آبياري:  10-12  ليتر در هکتار.  دو تا سه بار در طول فصل

مرکباتبرگي: 1-2 ليتر در هزار. چندین با محلول پاشی در مرحله گسترش و بزرگ شدن ميوه (از اختلاط با روغن ولک خوددای نمایید.)

آبياري:  10- 12  ليتر در هکتار.  دو تا سه بار در طول فصل

درختان هسته داربرگي: 1-2 ليتر در هزار. پس از فندقي شدن ميوه ها

آبياري:  10-12  ليتر در هکتار. دو تا سه بار در طول فصل

موبرگي: 1-3 ليتر در هزار. پس از تشکيل غوره  و تکرار به فواصل 14 روز  تا رنگ گرفتن ميوه ها

آبياري: 12- 14  ليتر در هکتار. دو تا سه بار در طول فصل

سيب زمينيبرگي: 1-3 ليتر در هکتار. 2 تا 3 بار محلول پاشي،  شروع درآمدن غده ها  و تکرار  به فواصل 14 روز

آبياري: 10-12  ليتر در هکتار. دو تا سه بار در طول فصل

پنبهبرگي: 1-2 ليتر در هکتار. از  تشکيل غوزه ها و تکرار به فواصل 10 روز  در صورت نياز

آبياري: 10- 12 ليتر در هکتار. دو تا سه بار در طول فصل

کشت بدون خاکبسته به نظر کارشناس 1 تا 2 گرم در 100 لیتر آب  به کاربرده شود.

سازگاری

این محصول قابلیت اختلاط با سموم و کود های دیگر را دارا می باشد. پیشنهاد می شود پیش از کاربرد به صورت گسترده قابلیت اختلاط آنرا در سطح کوچکتری ازمایش نمایید. از اختلاط این محصول با ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار خودداری نمایید.

از اختلاط این محصول با روغن های امولسیون شونده بویژه در محلولپاشی های تابستانه خودداری نمایید.

 

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X