فهرست بستن

اصول اولیه نگهداری گلها وگیاهان آپارتمانی

گلها و گیاهان زینتی آپارتمانی بیشتر گیاهانی هستند که به مناطق استوایی تعلق داشته و با آب و هوای آن مناطق سازگار شده و تکامل یافته اند، از این رو استفاده از آنها در اماکن مسکونی و اداری به عنوان “گیاهان آپارتمانی” مستلزم فراهم نمودن شرایطی است که تا اندازه ای با شرایط اکولوژیکی خاستگاه آنها همخوانی داشته باشند. برخی از این گیاهان به دماهای پایین حساسیت شدید دارند، شماری به نم کم، تعدادی به نور شدید خورشید و شماری به تمامی شرایط فوق حساسیت نشان می دهند.

آبياري:
مقدار آبياري گیاهان به عواملي از قبيل دما، جريان هوا، نوع خاك و اندازه گلدان بستگي دارد. بهترين زمان آبياري گياه زماني است كه خاك گلدان خشك باشد. تشخيص اين خشكي با لمس خاك و قهوه اي روشن بودن رنگ خاك ميسر است. ميزان آبياري در هر نوبت آبياري بايد به حدي باشد كه از سوراخ هاي ته گلدان آب بيرون بيايد در اين لحظه آبياري را متوقف مي كنند. با این توضیحات گیاهان آپارتمانی معمولا هفته ای یک تا دو بار نیاز به ابیاری دارند.

نور:
گياهان آپارتماني كه برگهاي رنگي و ابلق دارند و همينطور گياهان گلدار نياز به نوركافي غيرمستقيم پشت پنجره دارند. مثل انواع كروتن- بنجامين ابلق-اسپاتي فيلوم-آنتوریوم- بگونیا-ارکیده-حسن یوسف-سیکلمه

گياهان آپارتماني كه برگهاي سبز يكدست دارند مثل شفلرا- پوتوس-سينگونيوم سبز- برگ انجيري- بنجامین سبز- لیندا-سانسوریا حالت نيمه سايه را مي توانند تحمل كنند.

درجه حرارت:

حداكثر درجه حرارات براي گياهان آپارتماني بين ۳۰-۲۴ درجه سانتي گراد است. در دماي ۳۰درجه و بالاتر بايد رطوبت بالايي براي گياه تامين كرد.حداقل درجه حرارت براي گياهان آپارتماني حساس به سرما مثل آگلونما، آنتوريوم، سيسوس و ديفن باخيا بين ۱۵-۱۲ درجه سانتي گراد است.حداقل درجه حرارت براي گياهان آپارتماني مقاوم به سرما مثل برگ عبايي، مارانتا، گوشتي ها و يوكا بين ۶-۳ درجه سانتي گراد است.

رطوبت:
روش هاي تامين رطوبت براي گياهان آپارتماني:1-  مه پاشي يا غبارپاشي: اسپري نمودن آب ولرم برروي گياهان به دور از تابش مور خورشيد2-  زيرگلداني سنگريزه دار: مقداري سنگريزه (پوكه يا پرليت) مي توان در زيرگلداني ريخت و با خيس كردن آنها مي توان رطوبت را افزايش داد.3-  استفاده از خزه مرطوب بين دو گلدان: گلدان مورد نظر را درون يگ گلدان خالي بزرگتر قرار دهيد و حدفاصل بين دوگلدان را باخزه پركنيد و خزه را درهر بار آبياري گياه خيس كنيد.

خاك:
باتوجه به نياز اكثر گياهان آپارتماني خاك مناسب براي اين گياهان خاكي است سبك و عاري ازعلف هرز و قارچ می باشد. این خاک می تواند دارای كوكوپيت و پرليت باشد.

تغذيه:
براي تقويت و تغذيه گياهان آپارتماني بايد از كودهاي تكميلي كه حاوي عناصرميكرو(آهن، منگنز، روي و..) و ماكرو(ازت، فسفرو پتاس) هستند، استفاده كرد.طريق استفاده از اين كودها برروي بسته بندي درج شده است. بايد آنها را در فصل رشد هر ۳ هفته يكبار به صورت محلول پاشي روي برگها يا همراه با آبياري استفاده نمود.
هيچ وقت گياه مريض را تغذيه مصنوعي نكنيد.

تعويض گلدان:

بهترين زمان براي تعويض گلدان در اواخر زمستان یا اوایل بهار است.ازعلائم فرارسيدن زمان تعويض گلدان: ۱- خروج ريشه از سوراخ ته گلدان ۲- كوچك ماندن گياه است.

روش تعويض گلدان: ته گلدان انتخاب شده بايد سوراخ داشته باشد. گياه را از گلدانش خارج كرده و مقداري از خاك كهنه و ريشه هاي اضافي را حذف نمایید و سپس آنرا در گلدان جديد قرار داده و با خاك مناسب اطراف گياه را نمایید و کمی با کف دست فشار دهيد و در آخرگياه كاشته شده را آبياري نماييد.

 

فروش اینترنتی کود مخصوص گل رد کردن