کود فروت ست گراندکس grandex liquid fruit set fertilizer

کود فروت ست گراندکس grandex liquid fruit set fertilizer

کود مایع فروت ست (دارای نیتروژن، روی، بور، مس، اسید آمینه و مولیبدن)

براي افزايش گل انگيزي، افزايش باروري دانه گرده و کاهش ريزش گل و ميوه در همه گیاهان

 

 گراندکس (به زودی)

اين محصول فرمولاسيوني پيچيده و بالانس شده از دو عنصر ناسازگار بـُر و روي  به فرم صد در صد قابل جذب و مقادير قابل توجهي از مس مولیبدن و ازت مي باشد که به ويژه براي افزايش گلدهي، افزايش تبديل گل به ميوه، کمک به افزايش ماندگاري و باروري دانه گرده و کاهش ريزش ميوه فرموله شده است.  از ويژگهاي مهم اين محصول قابليت استفاده آن به صورت محلول پاشي، آبياري و در کشت هاي بدون خاک مي باشد.

محلول پاشي اين کود بويژه در مرحله تورم جوانه ها در اواخر زمستان و تکرار پس از برداشت محصول در درختان ميوه و در مرحله پيش از گلدهي در صيفي، پالیز و گياهان زراعي پیشنهاد مي شود. همچنین این محصول را می توان در موارد کمبود روی و بر در همه گیاهان به کار برد.

کاربرد

جدول راهنماي مصرف

محصولدز و زمان بندي کاربرد  گراندکس
غلات دانه ريز                 برگي: 1-2 دوليتر در هکتار. دو تا سه بار محلول پاشي از مرحله پنچه تا مرحله خوشه دهي

آبياري:  8-10  ليتر در هکتار.

دانه هاي روغنيبرگي: 2 تا 3 ليتر در هکتار. سه بار محلول پاشي 1-  پيش از خواب زمستانه 2-  تشکیل ساقه 3- پيش از گلدهي

آبياري:  10- 14  ليتر در هکتار.

توت فرنگيبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار. نخستين محلول پاشي در پايان دوره خواب گياه و تکرار هر 10 روز يکبار

آبياري:  6-8  ليتر در هکتار

صيفي و جاليزبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي قبل از اولين گلدهي تکرار محلول پاشي هر 7 تا 10 روز

آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.

ذرتبرگي: 1- 2 ليتر در هکتار.  محلول پاشي اوليه در زمان 5-6 برگي، تکرار  پيش از در آمدن ريشک ها

آبياري: 8- 10 ليتر در هکتار.

چقندر قند                 برگي: 2تا 3 ليتر در هکتار.  نخستين محلول پاشي هنگاميکه گياه در مرحله 6 تا 8  برگي مي باشد و تکرار دو تا سه هفته بعد

خاکي: 8-10 ليتر در هکتار

پسته*برگي: 2-3 ليتر در هزار.  محلول پاشي اوليه در مرحله تورم جوانه ها دراواخر زمستان تا اوايل بهار (پايان دوره خواب) و تکرار
در صورت نياز.برگپاشي اين محصول پس از برداشت محصول هنگامي که درخت به اندازه کافي سطح  سبز دارد، توصيه مي شود.آبياري:  4-6  ليتر در هکتار.
سيب*برگي: 1-3 ليتر در هزار.پس از در آمدن جوانه ها و  تکرار به فواصل  14 روز درصورت نياز

برگپاشي اين محصول پس از برداشت پسته هنگامي که درخت به اندازه کافي سطح  سبز دارد، توصيه مي شود.

آبياري:  6-8 ليتر در هکتار.

مرکبات*برگي: 1-2 ليتر در هزار. يکبار پيش از گلدهي و تکرار در مرحله گسترش و بزرگ شدن ميوه

برگپاشي اين محصول پس از برداشت محصول توصيه مي شود.

آبياري:  6-8  ليتر در هکتار.

درختان هسته دار*
هلو و شلیل
برگي: 1-2 ليتر در هزار. يکبار پيش از مرحله شکوفه دهي و تکرار پس از برداشت محصول (شهریور ماه)

برگپاشي اين محصول پس از برداشت محصول هنگامي که درخت به اندازه کافي سطح  سبز دارد، توصيه مي شود.

آبياري:  5-7  ليتر در هکتار.

مو*برگي: 1-3 ليتر در هزار. محلول پاشي پيش بهاره و در صورت نياز تکرار پس از تشکيل خوشه ها به فواصل 14 روز

برگپاشي اين محصول پس از برداشت محصول هنگامي که درخت به اندازه کافي سطح  سبز دارد، توصيه مي شود.

آبياري: 8-10  ليتر در هکتار.

 


 

کاربرد خاکی

5-6 لیتر در هکتار به همراه آبیاری

سازگاری

این محصول قابلیت اختلاط با سموم و کود های دیگر را دارا می باشد. پیشنهاد می شود پیش از کاربرد به صورت گسترده قابلیت اختلاط آنرا در سطح کوچکتری ازمایش نمایید. از اختلاط این محصول با ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری نمایید.

هشدار

این محصول دارای عنصر بور می باشد از کاربرد آن بر روی گیاهان حساس به بور خودداری نمایید.

پیش از کاربرد بهتر است با انجام آزمون برگ از کمبود بر در گیاه اطمینان حاصل شود.

 

مواد تشکيل دهنده:

ازت                         5  درصد

بـُر                            4 درصد

روي                          6  درصد

مس                          0.5 درصد

مولیبدن                   1 درصد

اسيديته     6-8

چگالي    1400 گرم بر کيلوگرم

 

 

 

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X