فهرست بستن

کود محرک رشد تترافل Tetrafol: کمپلکس عصاره جلبک دریایی، اسید آمینه، PGR به همراه ماکرو و میکرو المنت ها و پلی ساکارید

عصاره جلبک دریایی

کود محرک رشد تترافل Tetrafol: کمپلکس عصاره جلبک دریایی، اسید آمینه، PGR به همراه ماکرو و میکرو المنت ها و پلی ساکارید معرفی محصول (به…

کود روی کمپلکس شده کربوکسیلیک زینتک zintek مناسب برای محلول پاشی، آبکود، بذر مال و کشت هیدروپونیک

کود مایع روی

کود روی کمپلکس شده کربوکسیلیک زینتک zintek مناسب برای محلول پاشی، آبکود، بذر مال و کشت هیدروپونیک معرفی محصول زينتک فرمولاسيوني پيشرفته و نوين از…