توصیه های فنی کشاورزی
0 دیدگاه
عصاره جلبک های دریایی:   جلبک های دریایی قسمتی از اکوسیستم ساحلی اقیانوسها هستند که دارای مواد ارزشمند گوناگونی برای گیاهان میباشند. از معروفترین [...]
کود چیست؟ کود به هر نوع ماده شیمیایی، معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد  و باعث بالا بردن حاصل خیزی [...]
0

بالا

X