کود ژله ای رویال گاردن

کود ژله ای رویال گاردن (کود ژل میکس gel mix )

کود کامل ژله ای 14-14-14+TE

این محصول یک کود نیمه ژله ای بوده و دارای ماکرو و میکروالمنتهای مورد نیاز گیاه می باشد. این محصول را می توان به عنوان افزاینده رشد رویش برای همه گیاهان شامل درختان میوه، گیاهان زراعی، سبزی و صیفی، جالیز و گلها  و گیاهان زینتی و آپارتمانی به صورت محلول پاشی برگی و خاکی به کاربرد.

مقدار مصرف:

درختان میوه: 2-3 لیتر در هزار و تکرار به فواصل 14-20 روز یکبار.

گیاهان زراعی: 2-3 لیتر در هکتار و تکرار به فواصل 7-10 روز یکبار.

گلها و گیاهان زینتی و آپارتمانی:

2-3 سی سی در یک لیتر آب حل نموده و گیاه را با محلول حاصل آبیاری نماید. اینکار را دو هفته بعد تکرار نمایید و پس از آن ماهی یکبار انجام دهید.

کود کامل
کود ژله ای کامل رویال گاردن

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X