لزوم محلول پاشي روی و بر
0 دیدگاه

علت محلول پاشي روی و بر (کود مایع فروت ست گراندکس) بعد از برداشت ميوه

هدف محلولپاشی:
• جلوگیری از خزان زودرس برگ ها
• افزایش مقاومت جوانه های گل نسبت به تنش سرما
• افزایش استحکام و پایداری جوانه‌های سال بعد، گرده افشانی قوی تر
• بالا رفتن کیفیت محصول سال آینده

محلول پاشی روی بر بعد از برداشت، مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش می دهد. عناصر غذائی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل می شوند غلظت این عناصر را در درخت بالا می برند.هر چه میزان عناصر غذائی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش مییابد.
علاوه بر مزایای فوق محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه اول فصل رشد درخت موثر است.

در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل برگها و بعدا” جوانه هاي گل فعالیت خود را با رشد سریع آغاز میکنند. این در حالی است که ریشه های فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند. عناصر غذایی مورد نیاز در این مرجله کلیدی از ذخیره خود درخت که در فصل رشد قبل جمع آوری کرده است تامین میشود. پس بنابر این بهترین زمان برای ذخیره‌ی غذایی درخت، مرحله‌ی بعد از برداشت است که بیشتر عناصر غذایی جذب شده از ریشه و برگ، در جوانه‌ها و شاخه‌ها ذخیره می‌شود. جوانه های گل در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصر بر دارند.
مطالعات نشان می دهد که در مرحله تورم جوانه ها عنصر بر از سایر اندام های درخت به سمت جوانه ها مهاجرت میکنند و غلظت عنصر بر در این مرحله در جوانه ها چندین برابر حد معمول میباشد. بنابراین توصیه میشود علاوه بر محلولپاشی پس از برداشت در مرحله تورم جوانه ها اواخر اسفندماه و يا اوايل بهار محلولپاشی درختان قبل از تورم جوانه ها با همان فرمول تکرار شود.

زمان محلول پاشي : نوبت اول: در اواخر تابستان تا اوایل پاييز بعد از برداشت ميوه
نوبت دوم: در اواخر زمستان قبل از تورم جوانه

توضيحات:
1- زمان محلول پاشي بايستي بعد از زمان برداشت زمانی که برگها سبز هستند و قدرت جذب دارند، صورت گيرد .
2 – بهتر است باغ چند روز پیش از محلول پاشي آبياري شود.
3 – بهتر است محلول پاشي براي جذب بهترعناصر در هنگام عصر صورت گيرد.

اشتراک گذاری:

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.

0

بالا

X